UWAGA ZMIANA ADRESU EMAIL: sp138@eduwarszawa.pl
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Generator WWW oferowany przez firmę WWW.STRONYZKLASA.PL jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła/przedszkole, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
System umożliwia m.in.:
- zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności (1.4.4 AA)
- zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).
- wskazanie języka strony w atrybucie „lang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),
- alty dla zdjęć dodanych w galerii albumu fotograficznego są możliwe do edycji przez użytkownika. Opcja ta jest dostępna po przejściu do Galerii, następnie w prawym górnym rogu zmień -> podpisy zdjęć.
- przyciskiem TAB istnieje możliwość przechodzenia pomiędzy poszczególnymi elementami strony, możliwość pominięcia bloków oraz fokus i tabindex.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na  stronie www.sp138.warszawa.pl istnieją ułatwienia przeglądania treści:

 • Zmiana wielkości czcionki;
 • Zmiana kontrastu
 • podkreślenie linków

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 138 w Warszawie.
Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 138 w Warszawie..

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-27
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE
1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
2. Alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).
3. Kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).
PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-27
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Jaworska.
E-mail: mjaworska@eduwarszawa.pl
Telefon: 22 277-11-19
Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 138 w Warszawie
Adres: ul. Pożaryskiego 2
04-703 Warszawa
E-mail: sp138@eduwarszawa.pl
Telefon: 22 277-11-19
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku Szkoły Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta prowadzi 1 wejście główne. Prowadzą do niego dwie ścieżki chodnikowe, jedna od ul. Pożaryskiego, druga od ul. Świebodzińskiej. Wejście umożliwia dostanie się do wiatrołapu wprost z poziomu terenu. Za wiatrołapem jest rozwidlenie. Po lewej stronie schody prowadzą do domofonu oraz wejścia na partej oraz do portierni. Na wprost znajdują się schody do szatni. Przy schodach nie znajdują się podjazdy dla wózków.

Rozwiązanie alternatywne: przez oszklone drzwi wezwać osoby będące na portierni i poprosić o stosowną pomoc. Jest możliwość umówienia się na spotkanie z tłumaczem języka migowego. Telefon do sekretariatu: 22 2771119; 22 277 11 51, portiernia 22 277 11 17

W obszarze dostępności architektonicznej SP138 zapewnia:


Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy.

 1. Dobre dojście od furtki do głównego wejścia.
 2. Dzwonek przed wejściem głównym, zainstalowany na odpowiednej wysokości, przy którym zainstalowane są tabliczki (jedna kontrastowa, druga pisana Braille’a).
 3. Przeszklenia w drzwiach oznaczone są taśmami kontrastowymi, które ułatwią osobie niedowidzącej wejście do budynku.
 4. Szerokości drzwi są odpowiednie.
 5. Stopnice schodów (pierwszy i ostatni są zaznaczone odpowiednimi kolorami, antypoślizgowe).
 6. Oznakowanie sekretariatu tabliczką Braille’a.
 7. Wewnątrz budynku zaznaczono kontrastem przeszklenia w drzwiach.
 8. Zapewniono obniżoną ladę w sekretariacie.
 9. Oznakowano odpowiednio kierunek otwierania drzwi na parterze w sekretariacie.
 10. Szkoła zapewnia szerokie korytarze.
 11. Zapewniono wstęp do siedziby szkoły osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji.
 12. W szkole brak schodów zewnętrznych co ułatwia dostęp do budynku.
 13. Szkoła zakupiła krzesło ewakuacyjne. Szkoła posiada w procedurach ewakuacji zapisy odnośnie ewakuacji osób niepełnosprawnych.
 14. W szkole zainstalowane są poręcze.
 15. Brak miejsca na parkingu dla osób niepełnosprawnych.
 16. Brak pochylni oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
 17. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

W obszarze dostępności komunikacyjnej SP138:

 1. Na stronie internetowej szkoły umieszczono deklarację dostępności zgodnie z wymogami ustawy ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 2. Każdorazowo przed zebraniem rodziców szkoła zawiera umowę na korzystanie z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego, dla konkretnego rodzica. Ponadto jeden z nauczycieli podjął kursy języka migowego w porozumieniu z PFRON.
 3. Szkoła zakupiła pętle indukcyjną w czasie spotkań z rodzicami i innymi petentami.
 4. Przeszkolono pracownika z języka migowego.

 

 

 

Data dodania: 2021-09-08 08:15:01
Data edycji: 2023-11-28 08:58:09
Ilość wyświetleń: 1348

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

,,To nasza szkoła, to nasza szkoła, w niej szybko płyną nauki dni; to nasza szkoła, to nasza szkoła, to szkoła jakiej nie widział nikt!"

hymn szkolny, słowa Maciej Wojtyszko
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej